zondag 14 september 2014

Mijn klasje 2!


Na het kennismaken met de nieuwe vriendjes, de juf, de klas en al het speelgoed...konden we van start gaan met enkele activiteiten!

Taal :
- Waarnemen en bespreken van prenten ivm het thema
- Verhaal met prenten : Dieltje en Nijltje
- Vertellen aan Jules
- Raadselspel auditief : herkennen en benoemen dagelijkse geluiden
- Prentlezen

W.I. :
- Kleurenspel Bonte Ballonnen
- Memo Jules
- Kleuren weeklijn dagen van de week

Crea :
- Schilderen met de handjes
- Schilderen met auto's- Kleuren met wasco's
- Schilderen "mijn klasje"

Hannah

Nanou


Eléonore

Dexter

Sena

Dexter

W.O. :
- Alle kalenders
- Herkennen en benoemen geluiden

M.O. :
- Aanleren liedjes "Goeiemorgen" en "Dagen van de week"
- Muziek beluisteren
- Bewegen op muziek : Pim pam peus / Steek je vinger in de lucht
- Peuterdans

L.O. :
Turnen met juf Zoë

Sena, Hannah,  DexterEléonore gaat er voor!

Nanou en Eléonore
En met het mooie weer hebben we natuurlijk ook veel buiten kunnen spelen!
Nog enkele klaskiekjes :

Eléonore

Muzikale Sena

Oh nee!! Terug op de foto!!
Volgende week : "Naar kleurenland!!"